Equipment
Chung Yuan Equipment

實驗設備介紹

細骨材搖篩機 RO-TAP

 

儀器名稱: 細骨材搖篩機  RO-TAP

存放位置:土木館 材料實驗室

服務項目:大學部.研究生實驗研究