Equipment
Chung Yuan Equipment

實驗設備介紹

伯努力理論試驗儀

 

儀器名稱:伯努力理論試驗儀

位置: 中原大學土木工程館地下一樓

儀器廠牌:TQ

服務項目: 大學部實驗課